Bibliyografya

Öğretimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımı  son yıllarda alan öğretimi araştırmalarında dünya genelinde en çok öne çıkan çalışma konularından birisidir. Ancak ülkemizde tarih öğretiminde BİT kullanımı konusunda yapılan çalışmalar, son yıllarda gözlenen kıpırdanmaya rağmen, oldukça sınırlı kalmıştır.  Tarih öğretimi alanında Türkiye’deki akademik çalışmaların son 15 yılda kazandığı ivme ve ortaya çıkan oldukça geniş literatür de göz önüne alındığında, tarih öğretiminde BİT konusunun biraz ihmal edildiği söylenebilir.

Burada, bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara yol göstermek amacıyla, Türkiye’de ve dünyada tarih öğretiminde BİT konusunda yapılan çalışmaları kapsayan bir bibliyografya oluşturmayı amaçladım. Bibliyografyayı  Türkiye’deki çalışmalar ve uluslararası literatür olmak üzere ikiye ayırdım. Uluslararası literatür bölümü araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla, konularına göre düzenlendi. Uluslararası literatürü ele alan kısmın bu konuda dünyadaki tüm çalışmaları kapsamadığını, kapsamlı ve eksiksiz bir bibliyografya yapma gibi bir amacın da güdülmediğini özellikle vurgulamak isterim.

Türkiye’de yapılan çalışmalardan, bu bibliyografyada gözden kaçan veya yeni çıkan çalışmaları bana bildirmenizi rica ediyorum.

TARİH ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİBLİOGRAFYASI

TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR

Genel Kaynaklar

Demircioğlu İ. H.  ve Turan İ. (Ed.) (2012). Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: Pegem Akademi.

Öztürk, İ. H. (2012). Tarih Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Kuram ve Uygulama. İstanbul: Kriter Yayınevi. (İNDİR)

Makaleler

Acun, R, (2000). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nin İnternet’e Dayalı Öğretimi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 26(47), 615-635.

Ata, B. (2011). Sosyal Bilgiler Eğitiminde İyi Bir Örnek: ABD Kongre Kütüphanesinin Amerikan Hafıza Projesi. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 261-270.

Demircioğlu, İ. H. (2011). Tarih Derslerinde Tarih Web Sitelerinin Eleştirel Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. (190), 203-211.

Doğan, Y. & Dinç, E. (2007). Birinci Elden Tarih Kaynaklarının Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde İnternet Üzerinden Kullanımı: ABD ve İngiltere’den Uygulama Örnekleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, (2), 195-220.

Kavaklı, M. & Akça, B. & Thorne, J. (2004). Tarih Eğitiminde Bilgisayar Oyunlarının Rolü. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 41-53.

Öztürk, İ. H. (2012). Wikipedia as a teaching tool for technological pedagogical content knowledge (TPCK) development in pre-service history teacher education. Educational Research and Review, 7(7), 182-191.

Öztürk, İ. H. (2012). Tarih Öğretmeni Adaylarına BİT Destekli Öğretim Becerilerinin Kazandırılmasında Tasarım Temelli Öğrenme Yaklaşımı. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 945-968.

Turan, İ.  (2010). Student readiness for technology enhanced history education in Turkish high schools. Cypriot Journal of Educational Sciences, 5, 94-106.

Turan, İ.  (2010). Student Attitudes towards Technology Enhanced History Education: Comparison between Turkish and American Students. Journal of Social Studies Education Research, 1(1), 152-167.

Ulusoy, K. (2010). Open Education Students’ Perspectives on Using Virtual Museums Application in Teaching History Subjects. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 7(1), 3-14.

ULUSLARARASI LİTERATÜR

Genel Kaynaklar

T. Haydn & C. Counsell (Eds.)  (2003). History, ICT and Learning in the Secondary School. London: RudledgeFalmer

Haydn, T. (2000). Information and communications technology in the history classroom. J. Arthur & R. Phillips (Eds.). Issues in History Teaching (98-112). London: Routledge.

Lyons, J. F. (2009). Teaching History Online. Abingdon: Routledge.

Walsh, B. (2005). Exiting ICT in History. Stafford: Network Educational Press.

Makaleler

Web Tabanlı Tarih Öğretimi (Genel)

Brown, J. (2004). History and the Web: From the Illustrated Newspaper to Cyberspace: Visual Technologies and Interaction in the Nineteenth and Twenty-first Centuries. Rethinking History, 8(2), 253–275.

Okolo, C. M., Englert, C. S., Bouck, E. C. & Heutsche, A. M. (2007). Web-Based History Learning Environments: Helping All Students Learn and Like History. Intervention in School and Clinic, 43(1), 3-11.

Schrum, K. (2003). Surfing for the Past: How to Separate the Good from the Bad. AHA Perspectives, 41(5). http://www.historians.org/perspectives/issues/2003/0305/0305for3.cfm.

Weis, T. (2001).Evaluating Websites for History Teachers: Using History Matters in a Graduate Seminar.The History Teacher, 34(3).http://www.historycooperative.org/journals/ht/34.3/weis.html.

Yang, S.C. (2009).A case study of technology-enhanced historical inquiry. Innovations in Education and Teaching International, 46(2): 237-248.

Matta, A. (2002). Network Hypermedia Authoring Projects Mediator Environment for History Learning and Teaching. Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE’02).

Tarih Öğretiminde Dijital Arşivlerin ve Web Tabanlı Birinci El Kaynakların Kullanımı 

 Bolick, C. M. (2006). Digital Archives: Democratizing the Doing of History. International Journal of Social Education, 21(1), 122-134.

Brown, C. A. & Dotson, K. (2007). Writing Your Own History: A Case Study Using Digital Primary Source Documents.TechTrends, 51(3), 30-37.

Lee, J. K. (2002). Digital History in the History/Social Studies Classroom.  History Teacher, 35(4), 503-517.

Lee, J. & Molebash, P. (2004).Using Digital History for Positive Change in Social Studies Education. Journal of Computing in Teacher Education, 20(4), 153-157.

Schrum, K. (2001). Making History on the Web Matter in Your Classroom.The History Teacher, 34(3).http://www.historycooperative.org/journals/ht/34.3/schrum.html.

Seefeldt, D. & Thomas, W. G., (2009). What is Digital History? A Look at Some Exemplar Projects.FacultyPublications, Department of History.Paper 98. http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/98 .

Spaeth, D. A. ve Cameron, S. (2000). Computers and Resource-Based History Teaching: A UK Perspective. Computers and the Humanities.34(3), 325-343.

VanFossen P. J. & Shiveley, (2000).Using the Internet to Creat Primary Source Teaching Packets. The Social Studies, 91(6), 244-252.

Veccia, S. H. (2004). Uncovering Our History: Teaching with Primary Sources. Chicago: American Library Association.

Tarih Öğretiminde Sanal Gerçeklik,  Sanal Tarihi Mekânlar ve Müzeler.

Allison, J. (2008). History educators and the challenge of immersive pasts: a critical review of virtual reality ‘tools’ and history pedagogy. Learning, Media and Technology, 33(4), 343-352.

Alwi, A. & McKay, E. (2009). Investigating online museum exhibits and personal cognitive learning preferences. In Same places, different spaces.Proceedings ascilite Auckland 2009.http://www.ascilite.org.au/conferences/auckland09/procs/alwi.pdf.

Bouck, E. C., Courtad, C. A., Heutsche, A. Okolo, C. M. & Englert, C. S. (2009). The Virtual History Museum: A Universally Designed Approach to Social Studies Instruction. Teaching Exceptional Children, 42(2), 4-20.

Brown, S. (2006). Do Richer Media Mean Better Learning? A Framework for Evaluating Learning Experiences in Museum Web Site Design.International Journal of Heritage Studies, 12(5), 412-426.

Castle, C. M. (2004). Teaching in the virtual museum. Presented at the Ontario Museum Association’s Colloquium on Learning in Museums VII in Peterborough, Ontario, 20 October, 2004, http://www.mccastle.com/UserData/OMA04_Teaching_in_the_virtual_museum.pdf.

Daly, E. & Ballantyne, N. (2009).Retelling the Past Using New Technologies: A Case Study into the Digitization of Social Work Heritage Material and the Creation of a Virtual Exhibition.Journal of Technology in Human Services, 27, 44-56.

Economou, D. (2004). Virtual Reality and Museums: The development of a collaborative virtual environment for learning about ancient Egypt. Museology International Scientific Electronic Journal, 2, 67-79.

Kavouklis, G. (2010). The Use of Virtual Reality for Pedagogical Visits in Museums and Galleries: The Case of 360 Panoramas. http://www.dimrodou.gr/17o/index.php?option=com_content&view=article&id=185: the-use-of-virtual-reality-for-pedagogical-visits&catid=11.

Kee, K. & Darbyson, N. (2011). Creating and Using Virtual Environments to Promote Historical Thinking. C. Penney (Ed.). New Possibilities for the Past (264-281). Vancouver: UBC Press.

Rua, H. & Alvito, P. (2011). Living the past: 3D models, virtual reality and game engines as tools for supporting archaeology and the reconstruction of cultural heritage -the case-study of the Romanvilla of Casal de Freiria. Journal of Archaeological Science, 38(12), 3296-3308.

Scheuerell, S. (2010). Virtual Warrensburg: Using Cooperative Learning and theInternet in the Social Studies Classroom. The Social Studies, 101, 194-199.

Sumption, K. (2001).”Beyond museum walls”: A critical analysis of emerging approaches to museum web-based education. Paper presented at the International Conference Museums and the Web 2001, Washington 15-17 March 2001. http://www.museumsandtheweb.com/mw2001/papers/sumption/sumption.html (Erişim tarihi: 10.01.2012).

Sylaiou, S., Liarokapis F., Sechidis L., Patias P. & Georgoula, O. (2005). Virtual Museums: First Results of a Survey on Methods and Tools. Paper presented at CIPA 2005 XX International Symposium, 26 September – 01 October, 2005, Torino, Italy. http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/TURIN/1138.pdf .

Sylaiou,S., Liarokapis, F., Kotsakis, K. & Patias, P. (2009). Virtual Museums: A Survey and Some Issues for Consideration. Journal of Cultural Heritage, 10, 520–528.

White, W. E. (2011). Opening the Digital Door: Colonial Williamsburg Online. OAH Magazine of History, 25(1), 37–41.

Tarih Öğretiminde Dijital Haritalar, Google Maps ve Coğrafya Bilgi Sistemleri 

Brauckmann, S. (t.y.). GIS in Primary Schools –Teaching Local History and Cultural Landscape. http://gispoint.de/fileadmin/user_upload/paper_gis_open/537521004.pdf

Brown, P. (2010). Exploring Historical Space and Environments in the History/Social Studies Classroom: Discussion and Reflections. Journal of the Association for History and Computing,13(1), http://quod.lib.umich.edu/j/jahc/3310410.0013.106?rgn=main;view=fulltext

Gregory, I. (2002). A Place in History: A Guide to Using GIS in Historical Research. http://hds.essex.ac.uk/g2gp/gis/index.asp

Hanewinkel, C. & Tzschaschel, S. (2005). Teaching With Animated Maps – The Use Of the German National Atlas For Schools. Paper presented at the Joint ICA Commissions Seminar on Internet-based Cartographic Teaching and Learning: Atlases, map use, and visual analytics, Madrid, 6-8 July 2005. http://lazarus.elte.hu/cet/proc.htm

Jessop, M. (2006).Promoting cartographic heritage via digital resources on the Web.e-Perimetron, 1(3), 246-252. http://www.e-perimetron.org/Vol_1_3/Jessop.pdf

Madry, S. (2006).The Integration of Historical Cartographic Data within the GIS Environment. S. N. Archer & K. M. Bartoy (Eds.). Between Dirt and Discussion Methods, Methodology, and Interpretation in Historical Archaeology. New York: Springer. http://crs.itb.ac.id/media/Jurnal/Refs/Landscape/fulltext-57.pdf

McConnell , T. (2006). ICT, interactivity, and the history classroom. Teaching History, 123, 46-47.

Park, R. T. H. (2009). Teaching History with Google Earth. http://sites.duke.edu/tlge/2009/11/19/teaching-history-with-google-earth

Radinsky, J., Loh, B. & Lukasik, J. (2008). GIS tools for historical inquiry: Issues for classroom-centered design. Journal of the Association for History and Computing, 11(2), http://quod.lib.umich.edu/j/jahc/3310410.0011.204?rgn=main;view=fulltext

Smart, L. (1998). Maps, ICT and history: A revolution in learning. Teaching History, 93, 28-31.

Smart, L. & Norton,M. (2003). ICT + maps: a significant development for teachers of history.T. Haydn & C. Counsell (Eds.). History, ICT and Learning in the Secondary School (152-175). London: RudledgeFalmer.

 Tarih Öğretiminde Bilgisayar Oyunları

Devlin-Scherer, R. & Sardone, N. B. (2010). Digital Simulation Games for Social Studies Classrooms.The Clearing House, 83,138-144.

Kee, K, Graham, S., Dunae, P., Lutz, J., Large, A., Blondeau, M. & Clare, M. (2009). Towards a Theory of Good History Through Gaming. The Canadian Historical Review, 90, 303-3236.

Lucey-Roper, M. (2006). Discover Babylon: Creating A Vivid User Experience By Exploiting Features Of Video Games And Uniting Museum And Library Collections. Paper presented at Museum and the Web 2006: The International Conference for Heritage and Culture On-line, March 22-25 2006
Albuquerque, New Mexico
. http://www.museumsandtheweb.com/mw2006/papers/lucey-roper/lucey-roper.html

Paterson, C. (2010). Learning history with videogames. http://learningshore.edublogs.org/2010/12/16/learning-history-with-videogames

Squire, K. (2005) Changing the Game: What Happens When Video Games Enter the Classroom? Innovate1(6). http://www.academiccolab.org/resources/documents/Changing%20The%20Game-final_2.pdf

Watson, W. R., Mong, C. J. & Harris, C. A. (2011).A case study of the in-class use of a video game for teaching high school history. Computers & Education, 56, 466-474.

Whelchel, A. (2007). Using Civilization Simulation Video Games in the World History Classroom. http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/4.2/whelchel.html

Wilson, L (2009). Best Practices For Using Games & Simulations in The Classroom: Guidelines for K–12 Educators. Software & Information Industry Association.http://www.siia.net/index.php?option=com_banners&task=click&bid=25

Tarih Öğretiminde Wiki, Blog ve diğer Web 2.0 Araçları

Frye, E. M., Trathen, W. & Koppenhaver, D. A. (2010). Internet Workshop and Blog Publishing: Meeting Student (and Teacher) Learning Needs to Achieve Best Practice in the Twenty-First-Century Social Studies Classroom. The Social Studies, 101, 46-53.

Holcomb, L. B. & Beal, C. M. (2010). Capitalizing on Web 2.0 in the Social Studies Context.TechTrends, 54(4), 28-33.

Kee, K & Graham, S. (2010). Teaching history in an age of pervasive computing: the case for games. Paper presented at The Playing with Technology in History Conference (April 29-30, 2010, Niagara-on-the-Lake, Canada). http://www.playingwithhistory.com/abstracts

 

Diğer Konular

Fehn, B. (2007). Composing Visual History: Using Powerpoint Slideshows to Explore Historical Narrative. International Journal of Social Education, 22(1), 43- 67.

Kingsley V. K. & Boone, R. (2008). Effects of Multimedia Software on Achievement of Middle School Students in an American History Class. Journal of Research on Technology in Education. 41(2), 203–221.

Morante, J. R. (2001).Information Technology and the Teaching of History: The Problems of Pedagogic Innovation. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 2(1). http://centres.exeter.ac.uk/historyresource/journal3/morante.pdf

Hernández-Ramos, P. & De La Paz, S. (2009). Learning History in Middle School by Designing Multimedia in a Project-Based Learning Experience.Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 151-173

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s